1.
Phuong Chi BD, Tri BDM, Hiep BT, Anh TN. TÍNH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỦA DƯỢC SĨ LÂM SÀNG TRONG SỬ DỤNG THUỐC GIẢM ĐAU SAU PHẪU THUẬT. YHCĐ [Internet]. 5 Tháng Năm 2021 [cited 12 Tháng Tám 2022];62(3 (2021). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/62