1.
Nga PT, Ái NT, Huyền Diệu BT, Mi NH, Tuấn Đạt P. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ CỦA NAM SINH VIÊN LIÊN THÔNG Y ĐA KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2020. YHCĐ [Internet]. 5 Tháng Năm 2021 [cited 12 Tháng Tám 2022];62(3 (2021). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/59