1.
Hải TT, Thảo NT. Thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng tới tình trạng suy dinh dưỡng nhẹ cân của trẻ dưới 5 tuổi tại 14 thôn khó khăn thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng năm 2019. YHCĐ [Internet]. 30 Tháng Tư 2021 [cited 21 Tháng Giêng 2022];62(2). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/52