1.
Ngọc PM, Quang N. GIẢM HAM MUỐN TÌNH DỤC NỮ: TỔNG QUAN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ. YHCĐ [Internet]. 18 Tháng Mười-Một 2022 [cited 12 Tháng Chạp 2023];63(chuyên đề 2-HN Y học Giới tính). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/492