1.
Quang N, Tú NA, Ngọc PM. CO THẮT ÂM ĐẠO: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ ĐIỂM LẠI Y VĂN. YHCĐ [Internet]. 18 Tháng Mười-Một 2022 [cited 5 Tháng Chạp 2022];63(7). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/488