1.
Yến QT, Lâm QH, Thụy Đoàn M, Hảo VT, Trang NH, Nam NT, Đức CV. ĐẶC ĐIỂM ỐNG SINH TINH VÀ MỐI LIÊN QUAN TỚI THU TINH TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO TESE Ở BỆNH NHÂN VÔ TINH KHÔNG DO TẮC. YHCĐ [Internet]. 18 Tháng Mười-Một 2022 [cited 4 Tháng Ba 2024];63(chuyên đề 2-HN Y học Giới tính). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/484