1.
Quang N, Ngọc PM, Việt Đinh H, Cường TK, Tú NA, Hiệp NTH. HOẠT ĐỘNG VÀ CHỨC NĂNG TÌNH DỤC NAM GIỚI TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19. YHCĐ [Internet]. 18 Tháng Mười-Một 2022 [cited 2 Tháng Chạp 2022];63(7). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/475