1.
Loan PTK, Hà VT. SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH TRỨNG CÁ ĐỎ THỂ NHẸ VÀ VỪA BẰNG BÔI ACID AZELAIC 10% SO VỚI METRONIDAZOLE 1%. YHCĐ [Internet]. 9 Tháng Mười-Một 2022 [cited 14 Tháng Bảy 2024];63(6). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/470