1.
Bình NT, Hương ĐoànThị, Hiếu PV, Dũng TT, Tình NT. THỰC TRẠNG AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH, NĂM 2020. YHCĐ [Internet]. 9 Tháng Mười-Một 2022 [cited 11 Tháng Chạp 2023];63(6). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/469