1.
Vinh PH, Oanh TTK, Mạnh N Đức, Yến BT, Trang Đoàn T, Sơn Đặng C, Đạt LM. PHONG CÁCH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2022. YHCĐ [Internet]. 9 Tháng Mười-Một 2022 [cited 11 Tháng Chạp 2023];63(6). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/460