1.
Kiên NX, Chuyên NV, Xuyến Đinh T. THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MỘT SỐ TÁC NHÂN VI SINH VẬT TRONG SỮA VÀ SẢN PHẨM TỪ SỮA CHO TRẺ EM <36 THÁNG TUỔI TẠI VIỆT NAM 2019-2021. YHCĐ [Internet]. 9 Tháng Mười-Một 2022 [cited 24 Tháng Năm 2024];63(6). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/457