1.
Lý TT, Nhân LV, Thắng TQ, Trang NT, Dũng Đào V. THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI, NĂM 2020-2021. YHCĐ [Internet]. 9 Tháng Mười-Một 2022 [cited 11 Tháng Chạp 2023];63(6). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/451