1.
Thịnh TX, Thắng P, Nga BTT, Minh NV. SO SÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MẶT NẠ THANH QUẢN AIR-Q VÀ CỔ ĐIỂN TRONG GÂY MÊ PHẪU THUẬT Ở TRẺ EM. YHCĐ [Internet]. 16 Tháng Chín 2022 [cited 22 Tháng Ba 2023];63(chuyên đề). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/410