1.
Thịnh TX, Thắng P, Nga BTT, Minh NV. SO SÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MẶT NẠ THANH QUẢN AIR-Q VÀ CỔ ĐIỂN TRONG GÂY MÊ PHẪU THUẬT Ở TRẺ EM. YHCĐ [Internet]. 16 Tháng Chín 2022 [cited 4 Tháng Ba 2024];63(chuyên đề 1-BV Nhi Thái Bình). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/410