1.
Dũng Đỗ M, Thiện NH, Hà NTT, Quý NV, Thuận T Đức, Liêm VT, Kiểm TT, Luân PT, Thảo NTT. HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ SỰ CỐ Y KHOA TẠI CÁC BỆNH VIỆN CỦA TỈNH THÁI BÌNH. YHCĐ [Internet]. 16 Tháng Chín 2022 [cited 11 Tháng Chạp 2023];63(chuyên đề 1-BV Nhi Thái Bình). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/406