1.
Thu TT. TẦN SUẤT, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA CƠN CẤP MẤT BÙ BETA-KETOTHIOLASE TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. YHCĐ [Internet]. 16 Tháng Chín 2022 [cited 2 Tháng Chạp 2022];63(Chuyên đề tháng 9). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/400