1.
Thu TT. TẦN SUẤT, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA CƠN CẤP MẤT BÙ BETA-KETOTHIOLASE TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. YHCĐ [Internet]. 16 Tháng Chín 2022 [cited 12 Tháng Chạp 2023];63(chuyên đề 1-BV Nhi Thái Bình). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/400