1.
Phương VT. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH TAY CHÂN MIỆNG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH. YHCĐ [Internet]. 16 Tháng Chín 2022 [cited 22 Tháng Ba 2023];63(chuyên đề). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/398