1.
Phương VT. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH TAY CHÂN MIỆNG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH. YHCĐ [Internet]. 16 Tháng Chín 2022 [cited 13 Tháng Tư 2024];63(chuyên đề 1-BV Nhi Thái Bình). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/398