1.
Tùng VT, Toàn NH, Trinh NTT, Vinh TT, Phương NTM. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XƠ GAN QUA CHỈ SỐ APRI TRONG PHẪU THUẬT KASAI ĐIỀU TRỊ TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH TYPE III. YHCĐ [Internet]. 16 Tháng Chín 2022 [cited 2 Tháng Chạp 2022];63(Chuyên đề tháng 9). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/397