1.
Đạt LM, Thắng NH, Thanh PH, Thuỷ CTT. THỰC TRẠNG HỒ SƠ BỆNH ÁN NỘI TRÚ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP - BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021. YHCĐ [Internet]. 1 Tháng Tám 2022 [cited 2 Tháng Chạp 2022];63(4). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/390