1.
Đào MA. THƯƠNG TÍCH TÉ NGÃ Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH NĂM 2021. YHCĐ [Internet]. 22 Tháng Năm 2022 [cited 22 Tháng Ba 2023];63(3). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/349