1.
Bình TTT, Luật ND. KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH AN TOÀN NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU ĐƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 105 NĂM 2021. YHCĐ [Internet]. 22 Tháng Năm 2022 [cited 12 Tháng Tám 2022];63(3). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/335