1.
Anh NK. Một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh đến khám chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Xây dựng. YHCĐ [Internet]. 6 Tháng Tư 2022 [cited 26 Tháng Sáu 2022];63(2). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/316