1.
Tú NTN, Hồng TTM, Duy LN, Hà LT. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HUYẾT SƠ SINH ĐỦ THÁNG TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG (2019-2021) VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. YHCĐ [Internet]. 6 Tháng Tư 2022 [cited 4 Tháng Ba 2024];63(2). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/301