1.
Dũng NV, Thịnh NT, Phú PV. BỔ SUNG BỘT ĐA VI CHẤT BIBOMIX CẢI THIỆN KHẨU PHẦN CỦA TRẺ 6-23 THÁNG TUỔI SAU ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH HÀ NAM NĂM 2016-2018 . YHCĐ [Internet]. 6 Tháng Tư 2022 [cited 26 Tháng Sáu 2022];63(2). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/296