1.
Kỷ N Đức. Đặc điểm rối loạn các thành phần lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2. YHCĐ [Internet]. 6 Tháng Tư 2022 [cited 26 Tháng Sáu 2022];63(2). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/295