1.
Tuyển LK, Hương LTT. Thực trạng đào tạo liên tục của Điều dưỡng các khoa lâm sàng và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên giai đoạn 2019-2020. YHCĐ [Internet]. 6 Tháng Giêng 2022 [cited 29 Tháng Năm 2022];63(1). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/282