1.
Chuyên NV, Anh LT, Trang NTT, Trường HT, Minh T Đức, Hằng Đinh TD, Chính V Đình. THỰC TRẠNG NHIỄM CADIMI TRONG SỮA VÀ SẢN PHẨM TỪ SỮA TẠI ĐẮK LẮK NĂM 2020. YHCĐ [Internet]. 6 Tháng Giêng 2022 [cited 28 Tháng Năm 2022];63(1). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/274