1.
Vinh NA, Loan Đỗ M, Hương PTM, Huân LT, Khánh Đặng TH, Loan NT, Anh TT, Thu NT, Tú TM, Xuân Đỗ T, Oanh NT, Khiêm NV. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU CHẢY SAU KHI SỬ DỤNG KHÁNG SINH Ở TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. YHCĐ [Internet]. 6 Tháng Giêng 2022 [cited 28 Tháng Năm 2022];63(1). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/269