1.
Tú DV, Dung Đào T, Nhung TTH, Quyên BTT. HIỆU QUẢ CAN THIỆP SỬ DỤNG TIN NHẮN DI ĐỘNG CẢI THIỆN KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA CHA MẸ TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG CHO TRẺ 3 TUỔI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP TỈNH HÀ NAM. YHCĐ [Internet]. 6 Tháng Giêng 2022 [cited 25 Tháng Năm 2022];63(1). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/266