1.
Thành CT, Thư TA, Thăng CV, Vĩnh N Đại, Dung TT, Sơn Đỗ N, Thạch PT, Toàn VX, Tuấn NQ. THỰC TRẠNG NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN Ở NGƯỜI BỆNH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN – TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÒA VANG NĂM 2020. YHCĐ [Internet]. 6 Tháng Giêng 2022 [cited 25 Tháng Năm 2022];63(1). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/265