1.
Khương NT, Đức DM, Châu PN. Kiến thức và thực hành tuân thủ điều trị của người bệnh tăng huyết áp đang được quản lý ngoại trú tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Tim mạch An Giang năm 2021. YHCĐ [Internet]. 6 Tháng Giêng 2022 [cited 25 Tháng Năm 2022];63(1). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/263