1.
Anh NTV, Dũng VA, Cường L Đức, Anh V Đức, Anh Đỗ T. Một số yếu tố liên quan đến bệnh sâu răng của học sinh tại 2 trường Trung học cơ sở thành phố Thái Bình năm 2020. YHCĐ [Internet]. 6 Tháng Giêng 2022 [cited 29 Tháng Năm 2022];63(1). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/262