1.
Phi NT, Hà BTT. KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG SINH SẢN Ở PHỤ NỮ 18-49 TUỔI ĐẾN KHÁM TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA, TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT ĐỒNG THÁP, NĂM 2021. YHCĐ [Internet]. 9 Tháng Chạp 2021 [cited 26 Tháng Sáu 2022];62(7 (2021). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/205