1.
Ha LT, Thiem VD, Phuc PH. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐEO MÁY TRỢ THÍNH CHO TRẺ NGHE KÉM DƯỚI 3 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2018 - 2019. YHCĐ [Internet]. 2 Tháng Mười 2021 [cited 4 Tháng Chạp 2021];62(6). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/194