1.
Nhut DM, Chinh NV. TỶ LỆ TỒN DƯ GIÃN CƠ SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT RUỘT THỪA TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG. YHCĐ [Internet]. 2 Tháng Mười 2021 [cited 2 Tháng Hai 2023];62(6 (2021). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/186