1.
Ha DT, Thuy LTB, Tinh LV. KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS CORONA MỚI (COVID-19) CỦA NGƯỜI DÂN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020. YHCĐ [Internet]. 2 Tháng Mười 2021 [cited 12 Tháng Tám 2022];62(6 (2021). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/185