1.
Long NH, Cuong TD, Anh NT, Cuong LPS, Huong NTT, Tinh PT, Linh ND, Viet NX, Dao CQ, Hoang VH. BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ Ở THAI NHI TĂNG KHOẢNG SÁNG SAU GÁY. YHCĐ [Internet]. 2 Tháng Mười 2021 [cited 4 Tháng Chạp 2021];62(6). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/184