1.
Tri BDM, Chi BDP, Nhan NH, Giang Lam DN. HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ. YHCĐ [Internet]. 2 Tháng Mười 2021 [cited 4 Tháng Chạp 2021];62(6). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/176