1.
Hiep BT, Ngoc CTK, Phuc NH, Truc DT, Ngoc TK. MỨC ĐỘ TUÂN THỦ CHẾ ĐỘ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2. YHCĐ [Internet]. 2 Tháng Mười 2021 [cited 29 Tháng Mười-Một 2021];62(6). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/175