1.
Nguyet DB, Long NT, Lenh BV, Trung NQ. GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG HẸP KHOANG DƯỚI MỎM CÙNG VAI. YHCĐ [Internet]. 2 Tháng Mười 2021 [cited 2 Tháng Hai 2023];62(6 (2021). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/171