1.
Ly PTH. 28. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NHU CẦU THAM VẤN TÂM LÝ CỦA SINH VIÊN Y KHOA NĂM CUỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2022. YHCĐ [Internet]. 8 Tháng Tư 2024 [cited 16 Tháng Sáu 2024];65(CD2). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/1032