1.
Anh NT, Hiệp VV, Anh NT, Huệ Đoàn T. 26. TỶ LỆ NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ KHI SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG CEFOXITIN TRONG MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2022. YHCĐ [Internet]. 8 Tháng Tư 2024 [cited 16 Tháng Sáu 2024];65(CD2). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/1030