Tâm, Võ Hoàng, Phạm Văn Lình, Dư Thị Ngọc Thu, Nguyễn Phước Lộc, Trương Công Thành, và Đàm Văn Cương. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VI PHẪU THUẬT HAI BÊN NGẢ BẸN-BÌU ĐIỀU TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH TINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. chuyên đề 2-HN Y học Giới tính (Tháng Mười-Một 18, 2022). Truy cập Tháng Chạp 12, 2023. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/479.