Thịnh, Trần Xuân, Phan Thắng, Bùi Thị Thúy Nga, và Nguyễn Văn Minh. “SO SÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MẶT NẠ THANH QUẢN AIR-Q VÀ CỔ ĐIỂN TRONG GÂY MÊ PHẪU THUẬT Ở TRẺ EM”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. chuyên đề (Tháng Chín 16, 2022). Truy cập Tháng Ba 22, 2023. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/410.