Thịnh, Trần Xuân, Phan Thắng, Bùi Thị Thúy Nga, và Nguyễn Văn Minh. “SO SÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MẶT NẠ THANH QUẢN AIR-Q VÀ CỔ ĐIỂN TRONG GÂY MÊ PHẪU THUẬT Ở TRẺ EM”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. chuyên đề 1-BV Nhi Thái Bình (Tháng Chín 16, 2022). Truy cập Tháng Tư 13, 2024. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/410.