Thu, Trần Thị. “TẦN SUẤT, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA CƠN CẤP MẤT BÙ BETA-KETOTHIOLASE TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. chuyên đề 1-BV Nhi Thái Bình (Tháng Chín 16, 2022). Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/400.