Thu, Trần Thị. “TẦN SUẤT, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA CƠN CẤP MẤT BÙ BETA-KETOTHIOLASE TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. Chuyên đề tháng 9 (Tháng Chín 16, 2022). Truy cập Tháng Chạp 2, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/400.