Chương, Nguyễn Hồng, Trần Phương Nam, Nguyễn Minh Đăng, Trần Thị Phương Lan, Văn Quang Tân, Đỗ Thị Thu Mai, và Võ Thi Kim Anh. “KIẾN THỨC, THỰC HÀNH XỬ TRÍ SỐT CHO TRẺ DƯỚI 5 TUỔI CỦA CHA, MẸ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2019”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 1 (Tháng Giêng 6, 2022). Truy cập Tháng Năm 28, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/277.