Thuỷ , Trương Thị Thanh, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Quỳnh Trúc, và Nguyễn Văn Tập. “KHẢO SÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN 5S TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 1 (Tháng Giêng 6, 2022). Truy cập Tháng Năm 29, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/270.