Vinh, Ngô Anh, Đỗ Minh Loan, Phạm Thị Mai Hương, Lê Thị Huân, Đặng Thị Hồng Khánh, Nguyễn Thị Loan, Trịnh Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thu, Trương Mạnh Tú, Đỗ Thị Xuân, Nguyễn Thị Oanh, và Nguyễn Văn Khiêm. “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU CHẢY SAU KHI SỬ DỤNG KHÁNG SINH Ở TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 1 (Tháng Giêng 6, 2022). Truy cập Tháng Năm 25, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/269.