Tú, Dương Văn, Đào Thị Dung, Tống Thị Hồng Nhung, và Bùi Thị Tú Quyên. “HIỆU QUẢ CAN THIỆP SỬ DỤNG TIN NHẮN DI ĐỘNG CẢI THIỆN KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA CHA MẸ TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG CHO TRẺ 3 TUỔI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP TỈNH HÀ NAM”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 1 (Tháng Giêng 6, 2022). Truy cập Tháng Năm 29, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/266.