Tiến, Bùi Minh, và Vũ Thị Lan. “Xử Trí Và biến chứng ở những sản phụ mổ lấy Thai Vì Rau tiền đạo tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 1 (Tháng Giêng 6, 2022). Truy cập Tháng Năm 25, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/254.