Phi, Nguyễn Thị, và Bùi Thị Thu Hà. “KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG SINH SẢN Ở PHỤ NỮ 18-49 TUỔI ĐẾN KHÁM TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA, TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT ĐỒNG THÁP, NĂM 2021”. Tạp chí Y học Cộng đồng 62, no. 7 (2021) (Tháng Chạp 9, 2021). Truy cập Tháng Sáu 26, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/205.